Kancelář RKAW založili v roce 1993 Radek Kolařík a Lada Kolaříková pod názvem Radek Kolařík Architectural Workshop.

Tvoříme, žijeme.

Kontakt

RKAW s.r.o.

Dr. Zikmunda Wintra 458/16
160 00 Praha — Bubeneč
T + 420 603 108 869
E rk@rkaw.cz

Fakturační údaje

RKAW s.r.o.
Dr. Zikmunda Wintra 458/16
16000 Praha 6
IČ 274 57 397
DIČ CZ 274 57 397
Společnost zapsaná v obchodním rejstříku, spisová značka C114418 vedená u Městského soudu v Praze.
Datová schránka: 8fexucv

Tisk a média

info@rkaw.cz

Zaměstnání a stáže

Zašlete, prosím, své portfolio, CV a motivační dopis ve formátu .pdf max. 15 MB na info@rkaw.cz. Uveďte, zda se ucházíte o stáž nebo pracovní úvazek.

Lidé

Radek Kolařík, doc. Ing. arch.

Architekt, zakládající člen, jednatel

Studoval architekturu na FA VUT v Brně, AVU v Praze, TU Delft. Pracoval v Ateliéru 2 — SIAL Stavoprojektu v Liberci, v kanceláři Jeana Nouvela v Paříži.

V rámci mezinárodního týmu kanceláří zpracoval výzkumný projekt City Visions Europe, kurátorovaný Berlage Institute v Amsterdamu. Je spoluautorem asi dvou set projektů. Spoluvedl ateliér Evy Jiřičné na VŠUP v Praze, byl členem komise závěrečných kritik na ETH Zürich, vedl ateliér na FA ČVUT. Koncipoval předmět MA Architecture and City as a Project na škole ARCHIP a je jeho vedoucím, vede ateliér na FUA TUL v Liberci. Byl členem a předsedou správní rady NČA, předsedou akademického senátu VŠUP v Praze, členem představenstva ČKA, pracovní skupiny ČKA pro urbanismus, pracovní skupiny ČKA pro vzdělávání, členem redakční rady Bulletinu ČKA. Byl členem Iniciativy za novou Prahu. Je členem Grémia České ceny za architekturu, pro kterou vytvořil jako jeho předseda celoroční koncept.  Je členem Sboru expertů odboru památkové péče MHMP, byl jeho předsedou. Je členem akademického senátu TU v Liberci. Jeho habilitační přednáška na VŠUP měla název Otázky — ty správné, žádné zbytečné.

Zabývá se jakýmikoliv projekty jakkoli souvisejícími s architekturou a urbanismem, jsou-li smysluplné.

Lada Kolaříková, Ing. arch.

Architekt, zakládající člen

V součané době působí jako odborný poradce ve věci přípravy velkých rozvojových území zejména v Praze a zastává pozici architekta města Nové Strašecí.

Studovala architekturu na FA VUT v Brně. Pracovala v Chemoprojektu v Praze. Do srpna 2018 pracovala v kanceláři RKAW, je spoluautorem všech jí v tomto období zpracovaných projektů. Je autorizovaným architektem ČKA a autorizovaným inspektorem ČKA. Je předsedkyní zkušební komise zkoušek zvláštní způsobilosti ČKA. Spoluvedla Ateliér Kolařík na FA ČVUT.

V letech 2018 – 2021 byla ředitelkou Sekce plánování města na Institutu plánování a rozvoje hlavního města Prahy.

Zabývá se mj. expertní činností, související s jakýmikoliv otázkami na poli architektury, urbanismu, územního plánování a legislativy v těchto oborech a oborech souvisejících.

 

Spolupracovníci

 • Petr Uhlíř, Ing. arch., architekt
 • Kamila Vaníčková, MgA., architekt
 • Martin Štrouf, Ing. arch., architekt

Bývalí spolupracovníci

 • Jakub Doubner MgA.
 • Kateřina Frejlachová Ing. arch.
 • Andrea Hrabáková Ing. arch.
 • František Huber MgA.
 • Lenka Chromíková Vidová Ing. arch.
 • Vojtěch Jelínek
 • Alexandros Kaminaras Ing. arch.
 • Jakub Klaška MgA.
 • Jan Klaška Ing. arch.
 • Jan Linhart MgA.
 • Jan Mazanec MgA.
 • Zdeněk Novák MgA.
 • Hana Nosková Raffelová Ing. arch.
 • Petra Oplatková MgA.
 • Anna Přibylová Bc.
 • Renata Řezníčková MgA.
 • Martin Špičák Ing. arch.
 • Ondřej Vápeník Ing. arch.
 • Vopelková Markéta Ing. arch.
 • Milena Amáta Wenzelová Ing. arch.

Klienti

Společnosti, veřejná a státní správa, instituce, soukromí klienti

 • Abbey
 • Amádeus Plzeň
 • AGBA Turnov
 • Astron Studio CZ
 • Asklepion
 • Discovery group
 • Dům módy Praha
 • FI Development CZ
 • Josef Pilnáček
 • J&T Real Estate CZ
 • Karsit Automotive
 • Lucerna–Barrandov
 • Neura
 • Silverline Capital
 • Sklostroj Turnov
 • Správa železnic
 • Statutární město Děčín
 • Město Domažlice
 • Statutární město Hradec Králově
 • Statutární město Chomutov
 • Město Chrudim
 • Město Lázně Bělohrad
 • Město Litvínov
 • Statutární město Karlovy Vary
 • Statutární město Plzeň
 • Hlavní město Praha
 • Městská část Praha–Slivenec
 • Městská část Praha 10
 • Městská část Praha 11
 • Město Semily
 • Město Telč
 • Obec Úherce
 • Obec Kamenný přívoz
 • Město Vodňany
 • Statutární město Zlín
 • Česká republika
 • Česká komora architektů
 • Kancelář architekta města Brno
 • Ministerstvo pro místní rozvoj ČR
 • IPR Praha
 • Arcibiskupství pražské
 • Berlage Institute–Centre for Architectural Research and Development
 • Jihočeská vědecká knihovna v Českých Budějovicích
 • Justiční akademie
 • Karlova Univerzita v Praze
 • Univerzita Hradec Králové
 • Botanická zahrada v Praze
 • Zoologická zahrada v Praze
 • Jiří Devátý
 • MUDr. Foltán
 • Manželé Kubovi
 • Manželé Wenzelovi

Média

Ocenění

2012

Mies van der Rohe Award, Bytový dům Na Zatlance
nominace za Českou republiku

2005

Dům roku, ocenění Magistrátu Města Ostravy
2.cena

2002

Interier roku, Design centrum České republiky

Finalista Grand Prix Obce architektů

1996

Kancelář RKAW se umístila v přehledu časopisu Architekt, Soutěže roku 1996, na prvním místě, za uvedený rok získala v architektonických soutěžích v České republice nejvyšší počet prvních cen a odměn

Výstavy

2008

Generace +40, Praha, Bratislava, Berlín

2007

Galerie Bílé nároží Plzeň, Plzeň Jižní město
soutěž

2005

Galerie Mánes Praha, VŠUP dnes, AAAD Today, profil kanceláře

Galerie Města Benešov, Benelon
koncepční projekt

NG Veletržní palác, Praha, Objekt E, Smp Ostrava, Grand Prix OA

2003

Městská galerie, Hradec Králové, Knihovnicko-informační centrum, Hradec Králové

Národní galerie v Praze, Grand Prix OA, Pracovna Bubeneč

2002

Galerie Jaroslava Frágnera, Praha, Bytové domy U nemocnice

Národní galerie v Praze, Grand Prix OA

Design centrum ČR Praha, Interiér roku 2002

BVV Brno, Interiér roku 2002

2001

Magistrát statutárního města Zlín, Finanční úřad Zlín

Galerie Obecního domu Brno I Bytové domy U nemocnice

1999

Zámek Litomyšl I Bytové domy U nemocnice

1998

Národní galerie v Praze, sbírka současné architektury, KAC Metrostav, součást stálé sbírky Národní galerie v Praze

1997

Staroměstská radnice v Praze, Kongresové centrum a předmostí Nuselského mostu

1996

Galerie Lázně Bohdaneč, Regulační plán a rehabilitace centra města

Městská galerie v Liberci, Magistrát města Liberec

Frágnerova galerie Praha, Komerčně-administrativní centrum Metrostav

1995

Frágnerova galerie v Praze, Residence velvyslance ČR v Budapešti

Galerie César Olomouc, Komerčně-administrativní centrum GEMO Olomouc

Městská galerie Uherské Hradiště, Ústav pro mentálně postižené

1993

Nová radnice Ostrava, Multifunkční objekt

Galerie Multysys Pardubice, Grand hotel Pardubice
rekonstrukce a dostavba

1991

Ženské domovy Praha Smíchov, Strategický plán rozvoje Smíchova

1990

Radnice Vídeň, Wiener Architekturseminar

1988

Anežský klášter v Praze, Křížová chodba, Stavba Národní galerie

Staroměstská radnice v Praze
Rekonstrukce a dostavba Staroměstské radnice v Praze

Publikace prací

2016

Skicy-Sketches, publikace FA ČVUT

2015

Metodika zadávání územních plánů, část Urbanistické soutěže, kolektivní monografie FA ČVUT

Bulletin ČKA 3/15, odex porotce architektonických soutěží

2014

Česká architektura 2012-2013, ročenka, Adaptace bytu s dvorkem

2013

Česká architektura 2011-2012, ročenka, Obytný soubor Slivenec

ERA 21, Kulatý stůl soutěže

2012

Česká architektura 2010-2011, ročenka, Bytový dům Na Zatlance

Lidové noviny, 120505, str. V37, Adam Gebrian Bytový dům Na Zatlance

Lidové noviny, 120512, str. V37, Adam Gebrian, Obytný soubor Řepkové pole Slivenec

2010

Zlatý řez, občasník, Mentální mapa urbánního korpusu, City Visions Europe, Mechelen, Belgie

2009

Hradec Králové, architektura a urbanismus 1895-2009, Jakub Potůček, Muzeum Východních Čech v Hradci

MF DNES, Kulturní magazín 9, Sportovní areál Malšovická aréna

2008

Hospodářské noviny, 080604, Malšovická aréna Hradec Králové
deník

Květy, týdeník
profil kanceláře

2007

ERA21 0307, str.33, dvouměsíčník, Plzeň Jižní město
soutěž

Architekt 06, str.59, měsíčník, Plzeň Jižní město
soutěž

Metropolitní ExpresI 070607, str.17, Řepkové pole Slivenec
deník

MF Dnes, Reality 070606, F1, Řepkové pole Slivenec
deník

ČKA 01, Plzeň Jižní město
soutěžní projekt

Vyzvaná soutěž, katalog, Plzeň Jižní město
soutěžní projekt

Lobby, 10/2007, str.18, měsíčník
rozhovor

2006

DOMO 2, časopis, různé práce
profil kanceláře

Moravskoslezský deník, deník 060908, Objekt E Smp, Ostrava

2005

Interier/Exterier magazine10, Slovensko, Objekt E, Smp, Ostrava

Grand Prix Obce architektů, katalog, Objekt E, Smp, Ostrava

Euro E8 06 , Objekt E Smp, Ostrava

ERA21 03 dvouměsíčník, Objekt E Smp, Ostrava

Architekt 6-7 měsíčník, Objekt E, Smp Ostrava

Česká architektura 03-04, ročenka, Objekt E, Smp Ostrava

2003

Katalog soutěžních projektů, Knihovnicko-informační centrum, Hradec Králové

Grand Prix Obce architektů, katalog, Ústav komplexní péče o seniory, Turnov

2002

Architekt 06, Interier roku 2002, Pracovna
adaptace půdy

Katalog Design centra ČR, Pracovna
adaptace půdy

2001

Litomyšl a současná architektura, Bytové domy U nemocnice, Litomyšl

Turnovské listy, Ústav komplexní péče o seniory, Turnov

2000

Architekt 03, Bytové domy U nemocnice
soutěž

1999

Detail, Německo, Národní galerie v Praze, Veletržní palác

1997

Abitare 363, Itálie, Národní galerie v Praze, Veletržní palác

Architekt 12, Magistrát města Liberce
soutěž

1996

Prostor Zlín 05, Velký Zlín

Architekt 3, Administrativní centrum GEMO, Olomouc

Architekt 6-7, Residence velvyslance ČR v Budapešti
soutěž

1995

Národní galerie v Praze, Veletržní palác v Praze, R.Švácha, M.Masák

Architekt 16-17, Ústav pro mentálně postižené Velehrad
soutěž

1992

Jean Nouvel, Emmanuel Cattani and Associés, O.Boissiére, Artemis Verlags – AG Zurig, Švýcarsko, Galeries

L`Architecture d`Ajourd`hui 281, Francie, Tour Sans Fins, Paris

1991

Architekt 19-20, Velehrad
urbanistická studie

Architekt 25-26, Workshop Prague 91

Architekt 21-22, Smíchov Praha

Architecture Interieure Creé 245, Francie, Plan d`urbanisme pour Prague

Workshop Prague 91, ÚHAMP

1990

Perspektiven der Aufbau 9, Rakousko, Wiener Architekturseminar

1988

Umění 5
Soutěž na dostavbu Staroměstské radnice v Praze

Čs. architekt
Soutěž na dostavbu Staroměstské radnice v Praze

1986

Dagblad voor Sittard en Gellen, Holandsko, Grasbroek
rekonstrukce tvrze ze 17.století

1985

One Family House In Wood, Slovinsko
Mezinárodní studentská soutěž

ll.Bienale Of Architecture Sofia, Bulharsko
Experimentální venkovské bydlení

Přednášky, statě, rozhovory

2015

Plzeň Jižní město-coby kdyby?
přednáška v rámci cyklu Plzeň Osy města

2012

Bourání, Radio Wawe, Adam Gebrian
rozhovor

Minimální bydlení, Jitka Ressová, disertační práce, Baťův Velký Zlín
rozhovor

Mřížka: Jak (dobře) založit projekt, FA ČVUT Praha
přednáška v cyklu NS I

2011

E 15, magazín MF DNES 110504, Praze by post hlavního archiekta slušel
rozhovor

Česká rada pro šetrné budovy, Vize pro velká rozvojová území Prahy
panelová diskuse, moderátor

Mřížka: Jak (dobře) založit projekt, FA ČVUT Praha
přednáška v cyklu NS I

Organická architektura, 4ma Galerie architektury Brno
panelová diskuse

2010

Inventura urbanismu, FA ČVUT V Praze, Příběh trojúhelníku
přednáška

2009

City Visions Europe, Mechelen, Belgie, přednáška v rámci workshopu, organizovaného Berlage Institute Rotterdam, Holandsko
přednáška

2007

TÝDEN 20/2007, týdeník, 20/2007, Mediacop s.r.o., BD Pod vyšehradem
rozhovor

Lidové noviny, Bydlení, deník, 070109, str. 01
rozhovor

Start architecture, ROXY/NoD Praha, 070419, V kůži Evy Jiřičné
přednáška o výuce architektury

Město versus architekt, Dům Pánů z Kunštátu, Brno, 071121
přednáška o urbanismu

2006

Realit
rozhovor

Nový domov, katalog
článek

Zlatý řez 28, MetaCity
článek

(CZ)4, publikace, MetaPrague
článek

2005

Vysoká škola umělecko-průmyslová, Otázky
habilitační přednáška

Nový domov, katalog
článek

2004

Justiční akademie, Autorské právo v procesu navrhování

2000

Zlín, Strategické plánování městské památkové zóny, Nadace T. Bati
přednáška

Galerie města Zlína, Zóny průmyslového města
přednáška

1999

Bulletin Design centra ČR, Výuka architektury na VŠUP Praha
článek

1996

Xantypa 09, Démon architektury třetího tisíciletí
rozhovor

Prostor Zlín 3, Podmínky realizace stavební činnosti na území Baťova Zlína
odborná stať

Lidové noviny 06.04., s L.Koubskou
rozhovor

ČT 1 pořad 21″, budoucnost Václavského náměstí a Paláce Lucerna
rozhovor

Čs. rozhlas, rozvoj okolí Václavského náměstí
rozhovor

1995

The Prague Post, Light shines on Lucerna reconstruction plans, S.Mortkowitz
rozhovor

1992

Televisión Catalunya, Jean Nouvel EC et associes
rozhovor

1985

ll.World Biennale of Architecture, experimentální venkovské bydlení
přednáška

Publikace

2018

Štvanice (CAMP IPR Karta) – 180305
prezentace v rámci …

Štvanice (GJF) – 180307-18
prezentace v rámci První vlaštovka Landscape festivalu 2018

PPP_Linka (GJF) – 180307-18
prezentace v rámci První vlaštovka Landscape festivalu 2018

Štvanice_Site specific projects for LNDSCPe -FA + ARCHIP (GJF) – 180307-18
prezentace v rámci První vlaštovka Landscape festivalu 2018

Funkčí Praha, IPPO (Alexandra Udženija) – 180313 (Radek Kolařík)
panelová diskuse

Štvanice – 180313 (Lada Kolaříková)
panelová diskuse GJF v rámci …

2017

ERA21 (periodikum, 03/2017, s.56-57) – Dostavba JČVK ČB, Pohledem předsedy poroty

ERA21 (periodikum, 04/2017, s.50-51) – Pomyslný prostor intelektuální zátěže studenta architektury

MF Dnes Praha (deník, 180108, s.14) – Obnovená Štvanice může konkurovat náplavkám

2016

Skicy-Sketches (ISBN978-80-7437-179-0, KANT, FA) – Skicy-Sketches
publikace

Architekti ve škole (doktorská práce/výzkumný úkol, Kristýna Stará)
rozhovor pro účely výzkumu

Pecha Kucha Železný Brod
prezentace

2015

Hobulet (Měsíčník MČ Praha 7, září-15) – Ostrov Štvanice
soutěžní návrh

Metodika zadávání územních plánů (kolektivní monografie, oddíl D, s.191, část: Urbanistická soutěž, ISBN 978-80-01-05705-6) spolu s: Lada Kolaříková, Filip Landa

Bulletin ČKA (čtvrtletník ČKA, 2/15, s.19)
Recenze knihy: Jan Šépka, Mirka Tůmová: Jak se dělá město

Bulletin ČKA (čtvrtletník ČKA, 3/15, s.43
Kodex porotce soutěží

2014

MF/E15/Real-immo (Příloha deníku, 1402, str. XIV + XVI) – Štvanice
soutěžní návrh

Česká architektura 2012-2013 (ročenka, Zdeněk Jiran, Prostor)
Adaptace bytu s dvorkem v Praze

Lidové noviny, Esprit (deník stylový magazín, 140507, str. 12)
Adaptace bytu s dvorkem v Praze

2013

BULLETIN ČKA 1/2013 (bulletin, 2/2012, str.60-61)
Pomyslná reportáž o IU

ERA21 (dvouměsíčník, 2/13, str.14-18) – Kulatý stůl
architektonické soutěže

Lidové noviny, Esprit (deník, stylový magazín, 130507, str. 12) – Obytný soubor Slivenec

www.streamcz, web TV (130613, Gebrian vs. satelit Slivenec)

Česká architektura 2011-2012 ročenka, Michal Kuzemenský, Prostor Obytný soubor Slivenec

2012

Můj baťovský domek (?), Disertační práce, Jitka Ressová 3/5/2012
rozhovor

Bourání, Adam Gebrian, Radio Wave 3/21/2012
rozhovor

Česká architektura 2010-2011 ročenka, Petr Všetečka, Prostor, BD Na Zatlance

Lidové noviny, deník, Adam Gebrian, Relax, příloha 120505, str. V37, BD Na Zatlance

Lidové noviny, deník, Adam Gebrian, Relax, příloha 120512, str. V37, Slivenec

www.lidovky.cz/Design, deník, Adam Gebrian, 120522, BD Na Zatlance

ASB Portál, web, 121218, BD Na Zatlance

2011

E15, deník, 5/4/2011
rozhovor

2010

Zlatý řez, Občasník, Mentální mapa urbánního korpusu

2009

Průvodce architekturou Ostravy, publikace, Martin Strakoš, NPÚ, Objekt E Smp, Ostrava

2007

Lidové noviny, Bydlení, deník, 070109, str. 01
rozhovor

DOMO, časopis, Atemi s.r.o., 2/2006, str.76 různé, portrét osobnosti

Bulletin ČKA, bulletin, 1/2007, str.63, Plzeň Jižní město
soutěž

Vyzvaná jednokolová urbanistická soutěž, katalog, 0704, UKR města Plzně, Plzeň Jižní město
soutěž

Týden, týdeník, 20/2007, str.39
rozhovor

Lobby, měsíčník, 10/2007, str.18
rozhovor

TV Nova, Televizní noviny, 10/13/2007, Národní knihovna
rozhovor

2006

MF Dnes, foto (Beránek, Válová, Rittstein)
deník

DOMO, pracovna Bubeneč, SmP_E
projekty

Zlatý řez, občasník, 28/14-15, MetaCity

(CZ)4, Zlatý řez, MetaPrague
publikace

Moravskoslezský deník, Deníky Moravia, 060908, str.6
deník

Realit magazín Immo-press, a.s., I/2007, str.17
rozhovor

Nový domov, katalog ČKA, MMR ČR, 0612
článek

2005

Česká architektura 2003-2004 ročenka, Jan Jehlík, Prostor, SmP_E

Grand Prix Obce architektů, katalog, 05.05, str.47, SmP_E

Euro E8, lifestyle příl. týdeníku, 06.2005, str.32, SmP_E

ERA21, dvouměsíčník, 3/05, str.18-23, SmP_E

Architekt, měsíčník 6-7/05, str.34-37, SmP_E

Architekt, měsíčník 6-7/05, str. 76, SmP_E
kční detail

EXTERIER/INTERIER MAGAZINE (SK)
měsíčník

Nový domov, katalog ČKA, MMR ČR, 0512
článek


RKAW

Dr. Zikmunda Wintra 16
Praha 6, 160 00
Česká republika
+420 603 108 869
rkaw@rkaw.cz