Zde uvádím svoje myšlenky. Jsou očíslovány. Datem, pořadovým číslem konkrétního dne. Zkratka IIN (Idea Identification Number) je odvozena od ISBN.

May 2021,

IIN 000000.01 Myšlenka (a destilát)

March 2019,

Myšlenka je koncentrovaným sdělením. Destilátem úvah. Dobrým.

Jako skutečně dobrý destilát je destilovaná několikrát do jemna, dlouze uzrálá uležením, zpravidla letitým. Je nevtíravá, přitažlivě voní, má příjemnou dochuť. Po aplikaci jsou pocity libé a proměna mentality veskrze pozitivní. Nepálí po ní v puse, v žaludku a netřeští po ní hlava.

IIN 170102.01 Student (a čaj)

January 2017,

Odpověd na otázku: Jak učíš? je stejná jako odpověď na otázku: Jak připravuješ čaj?

Studenti stejně jako čaje:

—pochází z různých míst a nadmořských výšek, kultur, a prodělali různě způsoby předchozí úpravy (vzdělání, zpracování)

—já tedy pokaždé usiluji o to poznat (čaj, studenta) a zvolit vhodný způsob přípravy (čaj): teplotu vody a dobu louhování, zjednodušeně.

Louhuji dlouze ledem v lednici až po zalití vroucí vodou a okamžité slití, podle čaje. Učím pozvolnými kroky až po dynamický brainstorming, podle osobnosti a připravenosti studenta.

Dobrý čaj znamená pečlivý výběr a šetrný sběr listí, jeho přesně přiměřené zpracování, podle druhu čaje. Zachází-li se s listím necitlivě, není-li dobře probráno a utříděno, míchají-li se jeho druhy nevhodně, je-li zavadnuto, rolováno, sušeno a lisováno tak, že tak nemělo být, pak z něj nikdy dobrý absolvent nebude.