Rozhraní. Leporelo. Příběh trojúhelníku. Inventura urbanismu 2010

October, 2010

Radek Kolařík na Inventuře urbanismu 2010 představil závěry mezinárodního výzkumného projektu City Visions Europe, k nimž tým RKAW dospěl.

Historicky první Inventura urbanismu, pořádaná Ústavem urbanismu Fakulty architektury ČVUT v Praze. Vedoucí ateliéru tohoto ústavu Radek Kolařík byl jedním z hlavních vystupujících.

 

Leporelo — jako nástroj komunikace v urbanismu © 2009 Radek Kolařík. RKAW.
Rozhraní — jako fenomén urbánního prostoru © 2009 Radek Kolařík. RKAW.

Citace:
KOLAŘÍK, Radek. Leporelo — jako nástroj komunikace v urbanismu. City Visions Europe. Rotterdam: Berlage Institute, Praha: RKAW. [online]. 2009 [cit. dd.mm.rrrr] Dostupné z: https://www.youtube.com/watch?v=ekxwKk145ks 2009
KOLAŘÍK, Radek. Rozhraní — jako fenomén urbánního prostoru. City Visions Europe. Rotterdam: Berlage Institute, Praha: RKAW. [online]. 2009 [cit. dd.mm.rrrr] Dostupné z: https://www.youtube.com/watch?v=ekxwKk145ks 2009

 

Všechny