Bytový dům pod Vyšehradem

Praha, 2006

Vyrovnání hladin a směrů. Přesmyčka výhledů.