Centrum nového Žižkova, 3. místo v prestižní mezinárodní soutěži obsazené 98 projekty z 30 zemí.

Praha, 2019

Site specific adaptace konceptů obytného souboru a velkoměstského paláce v bronzové, stříbrné a zlaté.

Soutěžní projekt
Praha 3 – Žižkov
50.083593 14.470375

Architekt: Radek Kolařík, Petr Uhlíř, Martin Štrouf, RKAW + Markéta Zdebská, Marek Žáček, BY architects
Spolupráce: Marie Čáslavská, BY architects + Haeun Park, RKAW
Vizualizace: Jan Drška, SDAR

Projekt společnosti Central Group nese hrdě symbolické označení Centrum nového Žižkova. Má zdravou ambici se jím stát.

Proto velkorysé měřítko velkoměstského paláce, významově silná kompozice tří prvků (blok, obytná střešní krajina, dvě věže), podporovaná barevným řešením fasád, prolínání veřejných prostranství a parteru, opodstatněná prostupnost zástavby.

Základem konceptu je pragmatická reorganizace staveb a prostorů. Jeho důsledkem je vlídná proměna hmot, zato významný posun v kvalitě veřejných prostranství, staveb a způsobu užívání obou. Hlavní cíle konceptu: ukotvení místa, definice jeho identity, potvrzení jeho integrity. Ikona.

Návrh je jemným destilátem atributů zadání a staveniště.Dům v bronzové, stříbrné a zlaté nabízí Žižkovu mnohovrstevnatý příběh.