Ideový návrh Územního plánu Hradec Králové

Hradec Králové, 2010

Co. Čím. Jak. Kam. Kde. Kdo. Kolik. Kudy. Odkud. Atd. A proč.

Hradec Králové
Východní Čechy
GPS 50.1242028N, 14.4195353E

Architekti: Radek Kolařík, Lada Kolaříková
Doprava: Martin Samohrd
Krajina: Petr Šiřina

Jaké otázky si klást, hledám-li vizi (statutárního) města. Manuál protvorbu myšlenek a správu města.

Kde stojí domy a kde roste les?
Kde mají stát domy a růst les?
Kudy teče řeka a kde leží písník?
A kdo se v něm koupe?
Kudy chodí lidé a kudy jezdí auta?
A kudy by měla jezdit a měli chodit?
Kde lidé bydlí a kam chodí děti do školy?
Kde by chtěli bydlet a kde mít školu?
Kde rodiče pracují a kde by se jim práce líbila?
Kde jsou zdroje jejich příjmů a jaké jsou?
Kolik ve městě bydlí lidí a kolik opravdu?
A kolik bude?
A kolik by mohlo?
A kolik by mělo?
Kam z města vidím a kam až dohlédnu?
Je ono odněkud vidět?
Odkud?
Jsou lidé ve městě spokojení?
Líbí se jim? Ví město, jaké je?
Čím město je?
Čím by chtělo být?
A čím by mohlo být?
A jak tomu mohu pomoci?

Územní plán je nástrojem pro správu města a tvorbu vizí jeho rozvoje. Pro potřebu ideového návrhu jsme proto zvolili formu (ideového) manuálu. Manuál ideyStejnou formu (výkonného) manuálu doporučujeme pro jeho zpracování.

Satelitní snímky v měřítcích použitých u přílušných částí návrhu. Napomáhají rychlejší představě. To jsou ta první tři. Následující ilustrují význam zeleného ohonu komety, který se dá mj. dovodit z pouhého faktu: je rozpoznatelný i z oběžné dráhy Země.

1 : 7 500

1 : 12 500

1 : 25 000

1:50 000

1 : 250 000

1 : 500 000

1 : 2 500 000