Lučištníků – úprava kódu míry využití území ÚPHMP

Praha, 2007

Hřeben na vysokou trávu. Každý zub má kontakt s loukou.

Návrh sedmi čtyřpodlažních bytových viladomů s celkovým počtem bytů 112.

Architekt: Radek Kolařík, Lada Kolaříková, Renata Řezníčková