Nové výukové centrum 3. lékařské fakulty Univerzity Karlovy

Praha—Vinohrady, 2022

Medici a učitelé. Think tank.

Soutěžní projekt—vyšší odměna
Praha—Vinohrady
50.0743447 14.4738828

Autor: Radek Kolařík
Spolupráce: Kamila Vaníčková, David Pitrman, Sarah Myslíková, Kateřina Slavíčková, Michal Šlusar

 

Stavba racionální, uměřená ve hmotě, výrazu, materiálovém a technickém provedení. Stavba, která pragmaticky naplňuje požadavky stavebníka tak, jak to situace staveniště dovoluje. Snad vhodně dotvářející a v rámci možností rozvíjející prostředí, do něhož je zasazena. Stavba přátelská k uživatelům i kolemjdoucím, kultivovaná, soudržná a intuitivní. Stavba snad proto slušná.