Obytný blok Čtyři dvory

České Budějovice, 2020

4dvory—1blok/22domů+1háj

Soutěžní návrh
Čtyři Dvory, České Budějovice
48.987588 14.445384

 

 

Architekt: Radek Kolařík, Petr Uhlíř, Matin Štrouf
Spolupráce: Kamila Vaníčková

Jednotný koncept, 9 základních způsobů uspořádání výplní otvorů fasád, relativně neomezený počet pojednání fasády, dispozice, umožňující variabilitu 5 základních velikostních kategorií bytů libovolně na podlaží představují dostatečný rejstřík pro různorodé uspořádání 22 domů bloku (z hlediska Stavebního zákona domu jednoho).

Jednotlivé nájemní domy jsou schodišťové (eliminace chodbových): umožňují lepší ztotožněné obyvatel a sociální vazby—tedy naplnění Politiky sociálního bydlení statutární město České Budějovice.

Návrh není ultimativní—neříká: tak to bude. Říká: tak nějak by to mělo a mohlo být. Předkládáme způsob, vedení úvah o území, resp. způsobu zastavění jeho prvního stavebního bloku. Projekt nepochybně čeká řada optimalizací v dalším vývoji: je na ně připraven.

Cíle návrhu: úspornost urbanisticko-architektonického konceptu, praktičnost dispozic jednotlivých domů a bytů—u tohoto typu domu nejde o velikost jednotlivých bytů, ale praktičnost a účelnost dispozic bytů i celých domů, nízká energetická náročnost bloku i jednotlivých domů, etapizace, přiměřené investiční náklady, vitální veřejné prostory pro obyvatele i návštěvníky.