Řepkové pole Abbey Slivenec

Praha, 2004

Cik cak pozemků rozsetý na jižně orientovaný mírně nakloněný kus pole. Po vrstevnicích.

Územní studie.

Architekt: Radek Kolařík, Lada Kolaříková, Renata Řezníčková