Řepkové pole Slivenec I. a II.

Praha, 2016

Pět typů domů, tři velikosti, deset kombinací. Cik cak a barvy. Dva parky. V Ročence české architektury 2011-12.

Obytný soubor 96 + 33 rodinných domů, dvojdomů a jejich kombinací.