Úherce–návrh obce na provedení změn ZÚR Plzeňského kraje.

Plzeň, 2017

Rozbor. Komentář. Formulace. Konzultace. Profesionální přístup obce ke kraji. K občanům obce.

K Mexiku 94
Úherce
330 23 Nýřany

49.7012686 13.2132617

Na základě zkušeností z předchozí spolupráce, související s liniovými stavbami, jsme byli požádáni o podání ruky při zpracování reakce obce na výzvu Odboru regionálního rozvoje Krajského úřadu Plzeňského kraje k zaslání připomínek a námětů na další aktualizaci ZÚR PK. Součástí spolupráce byla zejména nalýza stávajících Zásad územního rozvoje Plzeňského kraje a z nich vyplývající úkoly pro územní plánování obce Úherce u Nýřan.

Architekt, autorizovaný inspektor: Radek Kolařík, Lada Kolaříková
Klient: Obec Úherce