Česká republika–Ústav pro studium totalitních režimů

Praha, 2018

Diagnostika stavu probíhající rekonstrukce sídla. Doporučení dalšího postupu přípravy a realizace.

Expertní posudek.

Manuál resuscitace.

“Metafyzická rekonstrukce, kdy bude jedna substance nahražena jinou”. Mgr. Ondřej Matějka, náměstak ředitele ÚSTR.

Siwiecova 2428/2
Praha–Žižkov
50.0836361 14.4433836

https://bit.ly/2AFgCXq
https://bit.ly/2Pu7ld9

Architekt: Radek Kolařík, Lada Kolaříková

Zpracovali jsem robustní analýzu aktuálního stavu rekonstrukce z hlediska konstrukčně–technického, provozního, realizačního, legislativního. Včetně rozboru možností dalšího postupu a případných rizik ze všech uváděných hledisek. Ve spolupráci s řadou kolegů, mj. z AED project.

Naši expertýzu potvrdil i oponentní posudek soudního znalce pana Prof. Ing. Petra Hájka, CSc. (Znalecký posudek č.291_01/18).