Architekt, zakládající člen RKAW, jednatel

Studoval architekturu na FA VUT v Brně, AVU v Praze, TU Delft. Pracoval v atelieru 2 Stavoprojektu v Liberci, v kanceláři Jeana Nouvela v Paříži.

V rámci mezinárodního týmu kanceláří zpracoval výzkumný projekt City Visions Europe, kurátorovaný Berlage Institute v Amsterdamu. Je spoluautorem asi dvou set projektů. Spoluvedl atelier Evy Jiřičné na VŠUP v Praze, byl členem komise závěrečných kritik na ETH Zürich, vede atelier na FA ČVUT, koncipovalpředmět MA Architecture and City as a Project na škole ARCHIP a je jeho vyučujícím. Byl členem a předsedou správní rady NČA, předsedou akademického senátu VŠUP v Praze, je členem představenstva ČKA, pracovní skupiny ČKA pro urbanismus, pracovní skupiny ČKA pro vzdělávání, členem redakční rady Bulletinu ČKA, členem Grémia České ceny za architekturu, pro kterou vytvořil celoroční koncept. Byl členem Iniciativy za novou Prahu. Je členem Sboru expertů odboru památkové péče MHMP. Jeho habilitační přednáška měla název Otázky – ty správné, žádné zbytečné.

Zabývá se jakýmikoliv projekty jakkoli souvisejícími s architekturou a urbanismem, jsou-li smysluplné.

2015 – 2016 Česká komora architektů, Grémium Českou cenu za architekturu, předseda
od 2013 Česká komora architektů, představenstvo, člen
od 2013 Česká komora architektů, pracovní skupina pro vzdělávání, člen
od 2013 Sbor expertů pro památkovou péči odboru památkové péče MHMP, člen
2012 – 2013 Česká komora architektů, pracovní skupina pro zahraničí, člen
2011 – 2012 Nadace české architektury, správní rada, předseda
od 2011 Inicitativa za novou Prahu, člen
od 2011 Česká komora architektů, pracovní skupina pro urbanismus, člen
2009 Urbanity, mezinárodní studentský workshop, lektor
od 2007 ČVUT v Praze, Fakulta architektury, ústav urbanismu, vedoucí atelieru
od 2007 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, člen odborné komise pro zkoušky uchazečů
o jmenování autorizovaným inspektorem
2007 – 2011 ACE, Brusel, Belgie, zástupce ČKA v pracovní skupině pro vzdělávání
od 2006 RKAW s.r.o., Praha, transformace na právnickou osobu
2005 VŠUP v Praze, habilitace, přednáška na téma “Otázky, ty správné, žádné zbytečné”
2004 – 2005 VŠUP v Praze, Akademický senát, předseda
2003 – 2013 Nadace české architektury, správní rada, člen
2000 Nadace Tomáše Bati, Zlín, konzultant
od 2000 Česká komora architektů, předseda autorizační komise
1999 ETH Zurich, Švýcarsko, atelier doz. Doris Wälchli, konzultant, člen hodnotící komise
1998 – 2000 Prostor, Měsíčník pro umění, architekturu a literaturu, člen redakční rady
1996 – 2007 VŠUP v Praze, vedení ateliéru architektury spolu s Evou Jiřičnou Eng.Arch.RIBA.
1996 Mezinárodní letní škola architektury Liberec, lektor, spolu s Helenou Jiskrovou, Rotterdam a Romanem Kouckým, Praha
od 1993 Radek Kolařík Architectural Workshop, Praha, vlastní architektonická kancelář
1993 Česká komora architektů, autorizace č.00517
1990 – 1992 JEAN NOUVEL Emmanuel Cattani et associés, Paříž
1990 Wiener Architekturseminar, asistent Prof.Ing.arch.Akad.arch. Jiřího Suchomela
1987 – 1990 SIAL, Atelier II, Stavoprojekt Liberec, Praha
1987 – 1989 AVU v Praze, Škola architektury, prezenční postgraduální studium
1986 Technische Hogeschool Delft, Fakulta architektury, Holandsko, stáž IAESTE
1982 – 1987 VUT v Brně, Fakulta architektury, architektura, územní a krajinářská tvorba
1982 Gymnázium Otrokovice, maturita
1964 Zlín, Česká republika, narozen 03.03.


RKAW

Dr. Zikmunda Wintra 16
Praha 6, 160 00
Česká republika
+420 603 108 869
rkaw@rkaw.cz