Pomník pražského povstání a úpravy náměstí Interbrigády

Praha—Bubeneč, 2023

1945 — 1 x 10 x 100 x

Soutěžní projekt
Praha 6—Bubeneč
50.1056206  14.3959633

 

Autor: Radek Kolařík
Spolupráce projekt: Kamila Vaníčková, Volodymyr Dzeverin
Spolupráce vizualizace: Jan Drška, DARKS

Objekt památníku—stéla o rozměrech 1945 mm, 1945 cm a 0,1945 m.
Výška je přibližně rovna výšce korunní římsy přilehlých (i většiny) Engelových dejvických staveb. Vznešená, důstojná, přiměřená.

Podstata zadání je výtvarná, architektonická a urbanistická. Povaha všech těchto kategorií je kontextuální. Engelův koncept Dejvic, status archetypu pomníku mají společné zejména stabilitu a nadčasovost. Proto parkové náměstí respektuje (funkční) geometrii lokality, proto má pomník elementární formu (ikonické) stély—v měřítku lokality. Update (existujícího náměstí) a upcycle (pravzoru pomníku).