Ústav komplexní péče o seniory

Turnov, 2000

Provozní puzzle.

Realizace
28. října 812, 511 01 Turnov
50.5891656N 15.1664467

 

 

Architekt: Radek Kolařík, Lada Kolaříková

 

Ústav komplexní péče o seniory (nyní Domov důchodců Pohoda) v Turnově byl navržen jako zařízení, poskytující širokou škálu sociálních služeb, dle současné terminologie: domov pro seniory, domov se zvláštním režimem, odlehčovací služby. Původní soutěžní návrh doznal podstatné změny rozhodnutím zřizovatele (podmínkou získání dotace) na zvýšení standardu (na úroveň EU) oproti tomu, požadovanému v soutěži (tehdejší platná legislativa). Rozdíl byl, zjednodušeně řečeno, cca 25% nárůstu užitné plochy. Provozně komplikovaný provoz na stísněném pozemku, determinovaný dvěma stávajícími objekty, se i tak podařilo optimalizovat rafinovaným využitím stávající konstrukcí a rozmístěním jednotlivých provozů v rámci komplexu tak, aby bylo vůbec možné na splnění hygienických požadavků náročné zadání naplnit.