Praha — Proměny Štvanice

10. August 2022,

Procházka s Radkem Kolaříkem a Petrem Tejem v rámci 12. dne architektury, pořádaného KRUHem. O přípravě obnovy ostrova a probíhající novostavbě lávky HolKa.

Řepkové pole Slivenec v dokumentu KAM Karlovy Vary

22. June 2021,

Řepkové pole Slivenec jako příklad správného přístupu ke koncipování veřejných prostranství a uspořádání pozemků a staveb v rezidenční čtvrti.

Naše realizace obytného souboru 129 domů je uvedena v publikaci Strategie a Manuál koncepčního přístupu k veřejným prostranstvím města Karlovy Vary, vydanou Kanceláří architektury města. S jistou nepřesností: Slivenec je historická obec na území Velké Prahy, Řepkové pole pak bezprostředně navazuje na parcelaci z 20. —  30. let minulého století. Je tak spíše městem zahradním. Děkujeme autorům.

Rozum a (po)cit. ERA21 #122 02/2021

22. April 2021,

Radek Kolařík o novostavbě studentského domu v pražských Holešovicích od Pavel Hnilička Architects+Planners.

Ještěd F Kleci #25, Fakulta umění a architektury, Technická univerzita v Liberci

19. February 2021,

JFK#25 goes to Atelier Kolařík+, #lemlibercevymezení, #lemlibercestrategie

Dík všem studentům za nadšené nasazení, Petrovi a Míše Říhové (chápu to jako ocenění obou semestrů) za totéž! Dík vážené porotě (Adam Štěch, Alžběta Brůhová, Herrmann&Coufal, Pavla Melková) za vnímavost a uznání. Radost z ceny je skoro stejná jako z vlastní (spolu)práce. Velká.

Don`t ask Rem Koolhaas obvious questions. (Be a bit more ambitious). The Architect`s Newspaper

16. January 2019,

A proč (asi tak) měla habilitační přednáška Radka Kolaříka v roce 2005 název „Otázky–ty správné, žádné zbytečné”? RK (občas) rozumí RK. Nahodilé myšlenkové potkání.

 

Štvanice na Vltavě (ČRo).

28. November 2018,

Radek Kolařík hovořil spolu s Richardem Biegelem, Janem Faltysem a Ivo Kristiánem Kubákem v pořadu Jaroslavy Haladové ArtCafé o momentálním i budoucím využití ostrova Štvanice v Praze.

 

Dům duchů. ČT 1 Reportéři.

6. November 2018,

Radek Kolařík se mihne mezi třetí a pátou minutou pořadu Marka Wollnera. Ve společnosti mj. Martina Palouše a Zdeňka Bárty.

Záběry jsou ze zasedání rady Ústavu pro studium totalitních režimů, kde RK vysvětloval  závěry expertýzy stavu probíhající rekonstrukce, kterou kancelář RKAW zpracovala.

Možnosti ostrova Štvanice na ČT 2 v Nedej se.

4. November 2018,

ČT 2 odvysílala v neděli 4. listopadu v rámci cyklu Nedej se pořad Jana Strejcovského Možnosti Ostrova. Radek Kolařík tam spolu s Petrou Kolínskou, Danem Mertou, Jakubem Potůčkem a dalšími hovoří mimo jiné o posoutěžním vývoji projektu obnovy ostrova.

ÚSTR v Ekonomickém deníku.

1. November 2018,

Další z reportáží o probíhající rekonstrukci objektu v Siwiecově ulici na Žižkově.

ÚSTR v Echo24.

1. November 2018,

V této reportáži vystupuje Radek Kolařík pod rafinovaným krycím uměleckým jménem Radko.

Mezi dvěma vojevůdci. ERA21 #02/2018

25. August 2018,

Radek Kolařík a Lada Kolaříková o novostavbě bytového domu na Žižkově od A.LT Architekti.

Štvanice na portálu Bigg Magg.

14. August 2018,

Díky Institutu plánování a rozvoje města Prahy. Děkujeme!

Revitalizace ostrova Štvanice promění lokalitu v místo zábavy a volnočasových aktivit.

HIT for LNDSCP PRG 2018 under construction–and meanwhile completed!

20. June 2018,

V neuvěřitel­ném čase pan Tomáš Bryknar, t.č.m.j. starosta městské části Praha–Troja, vyměřil kontury našeho vítězného návrhu přímo na místě.

Ve stejně neskutečném čase Franta a Pepa lajny realizovali. Nepochybně díky tomu, že Kláře Bártové srdce tlouklo pro věc. Pot všem spláchl JARem Dan Bárta na zahajovacím koncertě Landscape festivalu na Vítkově. Všem moc dík!

Fungující Praha, panel Institutu pro pravicovou politiku

13. March 2018,

Moderní (velko)město pro lidi. Vzhled a funkce, vysoko­rychlostní sítě loT, veřejná doprava. Radek Kolařík účastníkem panelu IPPO.

Spolu s dalšími odborníky položil Radek Kolařík základ diskuse na některá potřebná témata. Diskuse se zúčastnil na pozvání paní Alexandry Udženije, 1. místopředsedkyně ODS.

Štvanice na iDnes

18. January 2018,

Soutěžní projekt Obnovy ostrova Štvanice předmětem jednání trojkoalice Magistrátu hlavního města Prahy.

SEPPP OPP MHMP

1. October 2017,

Pan ředitel Jiří Skalický se rozhodl po několika letech složení Sboru obměnit. Radek Kolařík byl jmenován i do nové sestavy.

Pomyslný prostor intelektuální zátěže studenta architektury. ERA21 #04 2017

8. September 2017,

Aktuální pohled na stav výuky architektury po více než dvacetiletém působení postupně i souběžne na čtyřech školách.

O stavbách té éry. ERA21 #03 2017

31. May 2017,

O právu staveb brutalismu být součástí našeho vystavěného prostředí a o našem právu na to, aby jím byly.

Primátorské projekty Praha 2017–, prezentace paní primátorce Adrianě Krnáčové

19. May 2017,

Dnes jsme prezentovali koncept PPP 2017– paní primátorce Adrianě Krnáčové. Diskutovali jsme jej hodinu.

Cestou zpátky Martin uznale konstatoval, že ji to zajímalo, protože v opačném případě bychom byli za pět minut venku. Schůzky se zúčastnila i paní Jana Berková, ředitelka Odboru komunikace a marketingu Magistrátu a poradce paní primátorky Martin Vodička. Oba slíbili, že budou na přípravě projektu spolupracovat. S přípravou schůzky (trvající půl roku) nám opravdu pomohli Martin Krupauer a Pepa Smutný, inicioval ji i Vítek Máslo. Děkujeme.

SEPPP OPP MHMP

1. April 2013,

Radek Kolařík jmenován členem Sboru expertů pro památkovou péči odboru památkové péče Magistrátu hlavního města Prahy.

Endemický obraz struktury urbánního korpusu — Mentální mapa charakterů rozhraní — Leporelo. Zlatý řez #33 01/2011

24. February 2011,

Zlatý řez publikoval úvahu Radka Kolaříka na téma fenoménu rozhraní v urbánním prostoru a na téma srozumitelnosti a formy vhodného nástroje komunikace v urbanismu — leporela.

Příspěvek je shrnutím úvah, které jsme provedli v rámci mezinárodního výzkumu City Visions Europe, kurátorovaného Berlage Institute v Rotterdamu, a který byl prezentován na Inventuře urbanismu 2010.

 

Leporelo — jako nástroj komunikace v urbanismu © 2009 Radek Kolařík. RKAW.
Rozhraní — jako fenomén urbánního prostoru © 2009 Radek Kolařík. RKAW.

Citace:
KOLAŘÍK, Radek. Leporelo — jako nástroj komunikace v urbanismu. City Visions Europe. Praha: Zlatý řez 33, 2011, s.68-83. ISSN 1210-4760.
KOLAŘÍK, Radek. Rozhraní — jako fenomén urbánního prostoru. City Visions Europe. Praha: Zlatý řez 33, 2011, s.68-83. ISSN 1210-4760.

 

Rozhraní. Leporelo. Příběh trojúhelníku. Inventura urbanismu 2010

10. October 2010,

Radek Kolařík na Inventuře urbanismu 2010 představil závěry mezinárodního výzkumného projektu City Visions Europe, k nimž tým RKAW dospěl.

Historicky první Inventura urbanismu, pořádaná Ústavem urbanismu Fakulty architektury ČVUT v Praze. Vedoucí ateliéru tohoto ústavu Radek Kolařík byl jedním z hlavních vystupujících.

 

Leporelo — jako nástroj komunikace v urbanismu © 2009 Radek Kolařík. RKAW.
Rozhraní — jako fenomén urbánního prostoru © 2009 Radek Kolařík. RKAW.

Citace:
KOLAŘÍK, Radek. Leporelo — jako nástroj komunikace v urbanismu. City Visions Europe. Rotterdam: Berlage Institute, Praha: RKAW. [online]. 2009 [cit. dd.mm.rrrr] Dostupné z: https://www.youtube.com/watch?v=ekxwKk145ks 2009
KOLAŘÍK, Radek. Rozhraní — jako fenomén urbánního prostoru. City Visions Europe. Rotterdam: Berlage Institute, Praha: RKAW. [online]. 2009 [cit. dd.mm.rrrr] Dostupné z: https://www.youtube.com/watch?v=ekxwKk145ks 2009

 

City Visions Europe in systemantics online archive

3. September 2009,

City Visions Europe in systematics online archive

City Visions Europe–Exhibition opening

24. April 2009,

Pedestrian tunnel underneath the roundabout in front of Mechelen`s railway station hosts CVE exhibition by the ocassion of Biennale of Architecture and Urban Design.

City Visions Europe–VAi. Vlaams Architectuur­instituut

23. April 2009,

City Visions Europe announced on Flemish Institute of Architecture website.

City Visions Europe–spuštění projektu. Tisková zpráva

6. April 2009,

Mezinárodní výzkumný program bude zahájen konferencí „New Vocabularies for the European City”, která se bude konat 23.–24.4.2009 v belgickém městě Mechelen. Tím se také budeme vedle Plzně zabývat. Spolu s kancelářemi Jan de Vylder architecten (Ghent, Belgie) a l`AUC (Paříž, Francie).

City Visions Europe–Berlage Institute–CARD. Oznámení výsledků.

6. April 2009,

Kancelář RKAW byla přizvána jako jedna z osmi evropských kanceláří k účasti na mezinárodním výzkumném programu.

„Vím, že zvítězíme”, Jan Kaplický, rozhovor, Lidovky.cz

29. December 2007,

LN „Znáte například práce mladých architektů?” JK „Některé, zajímavý je Radek Kolařík, …”

Jmenování ministrem Ministerstva pro místní rozvoj České republiky

10. January 2007,

Radek Kolařík členem odborné komise pro zkoušky uchazečů o jmenování autorizovaným inspektorem.

Vysoká škola umělecko-průmyslová v Praze jmenovala Radka Kolaříka docentem v oboru architektura.

1. May 2005,

Velké poděkování za projevené uznání a důvěru všem váženým členům habilitační komise a Umělecké rady VŠUP v Praze. Obrovský dík za podporu patří samozřejmě Evě Jiřičné a studentům atelieru.

Jmenovací dekret Radku Kolaříkovi předal rektor VŠUP v Praze pan Prof. Akad. arch. Jiří Pelcl.

 

Pracovna. Adaptace půdy. Ocenění

23. April 2002,

Cena Interier roku 2002 Design centra České republiky pro pracovnu v Bubenči.

Interiér realizovaný s převahou stavební technologie. “Porota uděluje cenu za důsledně a do detailu promyšlené řešení pracovního prostoru včetně zdařilého návrhu a realizace atypického svítidla.”

 

Letní škola architektury v Liberci

15. September 1996,

Ralsko územím her bez hranic, Helena Jiskrová, Radek Kolařík, Roman Koucký, Leslie van Duzer lektory, Jiří Suchomel koordinátorem.

Kenneth Frampton, Rostislav Švácha, Radek Kolařík. Návštěva Zlína.

15. December 1995,

“Další den, jak víš, jsem jel do Zlína–a opět překvapení–protože jsem neměl zdání o tom, jak je Zlín velký.” Profesor Kenneth Framton v dopise architektu Miroslavu Masákovi.

Kenneth Frampton, Rostislav Švácha, Radek Kolařík (uprostřed, vpravo, vlevo) na návštěvě u pana primátora Vladimíra Daťky v prosinci roku 1995. Zlínská radnice architekta Františka Lydie Gahury postavená v roce 1923. Tam jsem byl v roce 1964 spolu s vrstevníky uvítán do života.

Ve Zlíně jsme strávili jeden opravdu celý den intenzivním profesionálním šmejděním. Přesyceni zážitky (Kenneth Framton z kontaktního poznání ikony urbanismu, architektury, společenského jevu, atd.), my s Rostislavem Šváchou radostí z nadšení KF, jsme se nad ránem, po několika hodinách strávěných ve sněhové vánici na D1, dlouze loučili před Vilou Lanna v Bubenči (kde KF jako host Akademie věd ČR bydlel).

Jean Nouvel, Emmanuel Cattani et Associés, Aéroport CDG, jet

12. December 1990,

Odlet na přednášku Jeana Nouvela na ETH Zürich. Emmanuel Cattani, Antoine Assi, Patricia Stalin, pilot a kopilot, Radek Kolařík, Jean Nouvel. Vyfotila nás Charlotte Kruk.

Zájem o přednášku byl obrovský. Plné byly dva sály, 700–800 posluchačů. Na začátek čekali asi dvě hodiny–z CDG jsme odlétali se spožděním, v Zürichu byl po přistání metr sněhu. Stejné dvě hodiny trvala diskuse.

Atelier 2 Stavoprojektu v Liberci v ulici Na šachtě v Holešovicích.

11. November 1987,

Pavel Štecha nás vyfotil, když se zastavil po focení rekonstrukce Veletržního paláce pro Národní galerii.

Martin Němec, Radek Kolařík.