Štvanice na Vltavě (ČRo).

Listopad 2018,

Radek Kolařík hovořil spolu s Richardem Biegelem, Janem Faltysem a Ivo Kristiánem Kubákem v pořadu Jaroslavy Haladové ArtCafé o momentálním i budoucím využití ostrova Štvanice v Praze.

 

Dům duchů. ČT 1 Reportéři.

Listopad 2018,

Radek Kolařík se mihne mezi třetí a pátou minutou pořadu Marka Wollnera. Mj. spolu s Martinem Paloušem a Zdeňkem Bártou.

Záběry jsou ze zasedání rady Ústavu pro studium totalitních režimů, kde RK vysvětloval  závěry expertýzy stavu probíhající rekonstrukce, kterou kancelář RKAW zpracovala.

Možnosti ostrova Štvanice na ČT 2 v Nedej se.

Listopad 2018,

ČT 2 odvysílala v neděli 4. listopadu v rámci cyklu Nedej se pořad Jana Strejcovského Možnosti Ostrova. Radek Kolařík tam spolu s Petrou Kolínskou, Danem Mertou, Jakubem Potůčkem a dalšími hovoří mimo jiné o posoutěžním vývoji projektu obnovy ostrova.

ÚSTR v Ekonomickém deníku.

Listopad 2018,

Další z reportáží o probíhající rekonstrukci objektu v Siwiecově ulici na Žižkově.

ÚSTR v Echo24.

Listopad 2018,

V této reportáži vystupuje Radek Kolařík pod rafinovaným krycím uměleckým jménem Radko.

Štvanice na portálu Bigg Magg.

Srpen 2018,

Díky Institutu plánování a rozvoje města Prahy. Děkujeme!

Revitalizace ostrova Štvanice promění lokalitu v místo zábavy a volnočasových aktivit.

HIT for LNDSCP PRG 2018 under construction–and meanwhile completed!

Červen 2018,

V neuvěřitelném čase pan Tomáš Bryknar, t.č.m.j. starosta městské části Praha–Troja, vyměřil kontury našeho vítězného návrhu přímo na místě.

Ve stejně neskutečném čase Franta a Pepa lajny realizovali. Nepochybně díky tomu, že Kláře Bártové srdce tlouklo pro věc. Pot všem spláchl JARem Dan Bárta na zahajovacím koncertě Landscape festivalu na Vítkově. Všem moc dík!

Štvanice na iDnes

Leden 2018,

Soutěžní projekt Obnovy ostrova Štvanice předmětem jednání trojkoalice Magistrátu hlavního města Prahy.

Primátorské projekty Praha 2017–, prezentace paní primátorce Adrianě Krnáčové

Květen 2017,

Dnes jsme prezentovali koncept paní primátorce Adrianě Krnáčové. Diskutovali jsme jej hodinu.

Cestou zpátky Martin uznale konstatoval, že ji to zajímalo, protože v opačném případě bychom byli za pět minut venku. Schůzky se zúčastnila i paní Jana Berková, ředitelka Odboru komunikace a marketingu Magistrátu a poradce paní primátorky Martin Vodička. Oba slíbili, že budou na přípravě projektu spolupracovat. S přípravou schůzky (trvající půl roku) nám opravdu pomohli Martin Krupauer a Pepa Smutný, inicioval ji i Vítek Máslo. Děkujeme.

City Visions Europe in systematics online archive

Září 2009,

City Visions Europe in systematics online archive